Graniczna Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Gdyni

Głównym celem działalności Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdyni jest nadzór nad bezpieczeństwem żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pochodzących z krajów trzecich przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium UE oraz czuwanie nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej.

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
ul. Kontenerowa 69
81-155 Gdynia
gsse.gdynia@pis.gov.pl
sekretariat@gsse.eu
Tel. 58-620-81-15
Kom. 882-085-679
Fax: 58-621-33-99
Mapa«
Telefon alarmowy
całodobowy:
608-358-721
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:30 - 15:05
Gdańsk DCT
Sekcja nadzoru nad importowaną żywnością i PU w Gdyni z siedzibą Centrum Administracyjno-Usługowe KOGA
Mapa«
ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
tel. 783-914-033
dct@gsse.eu

Gdańsk
Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
Mapa«
ul. Oliwska 14/15
80-542 Gdańsk
tel. 58-343-09-48
gdansk@gsse.eu

Ustka
Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustce
Mapa«
ul. Marynarki Polskiej 5
76-270 Ustka
tel. 59-814-45-48
ustka@gsse.eu