Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, poszukuje pracownika

z wyższym wykształceniem o kierunku:

– TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
– TOWAROZNAWSTWO
LUB BIOTECHNOLOGIA

na stanowisko młodszego asystenta w sekcji badania żywności i przedmiotów użytku.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres kadry@gsse.eu

tel. 58 620-81-15 wew.24

Drukuj